Χρήσιμες Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 
Πολυτεχνική Σχολή Έντυπα Διοικητικών Υπηρεσιών
Είσοδος στην υπηρεσία email Υπηρεσία Στέγασης
Σχολές και Τμήματα Τηλεφωνικός κατάλογος
Ασύρματο Δίκτυο Online Φοιτητολόγιο
Κεντρική Βιβλιοθήκη Τουριστικός Οδηγός Ιωαννίνων

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Email: gramylik@uoi.gr
Τηλ.: (+30) 265100-7202, 7148, 7109 Fax: (+30) 265100-7034


Για παρατηρήσεις και διορθώσεις σχετικά με την ιστοσελίδα
παρακαλώ απευθυνθείτε στη διεύθυνση: dmse.webmaster@uoi.gr