Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header

Ίδρυση

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ιδρύθηκε το 1999 και είναι το πρώτο Τμήμα στον Ελλαδικό χώρο που ξεκίνησε τη λειτουργία του με στόχο να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, μιας Επιστήμης που αντιπροσωπεύεται στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με αντίστοιχα Τμήματα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας εδώ και 50 έτη. Στο διάταγμα ίδρυσης του Τμήματος αναφέρεται:

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 179/ 06-09-99

Άρθρο 1

1. Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τα εξής τμήματα:
α) Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
β) Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

2. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1999 - 2000 για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και από το 2000 - 2001 για το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.

3. Τα Τμήματα έχουν ως αποστολή να καλλιεργούν και να προάγουν την οικεία αντιστοίχως επιστήμη με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση και να παρέχουν στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ειδικότερα τα Τμήματα έχουν ως αποστολή: Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών την καλλιέργεια και προαγωγή της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, με τη μελέτη των διαφόρων πτυχών και ιδιοτήτων τους, με σκοπό να καταστήσει δυνατή τη χρήση και εκμετάλλευσή τους σε πρακτικές εφαρμογές κυρίως στους τομείς των πολυμερών υλικών, μεταλλουργίας, μηχανικής υλικών, ηλεκτρικών και άλλων υλικών, κεραμικών και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, σχεδιάζουν, επεξεργάζονται, παρασκευάζουν - παράγουν νέα υλικά και ελέγχουν τις τεχνολογικές εφαρμογές τους.


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 45, 16 Μαρτίου 2009
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26

Μετονοµασία (α) του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Επιστηµών και Τεχνολογιών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων σε Τµήµα Μηχανικών Επιστήµης Υλικών και (β) του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σε Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών.


ΝΟΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17, 15 Φεβρουαρίου 2017
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4452

Άρθρο 27

Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

1.α) Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: αα) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, ββ) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και γγ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. β) Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Πολυτεχνικής Σχολής πραγματοποιείται από τα Τμήματα που τη συγκροτούν. γ) Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της ιδρυόμενης Σχολής ολοκληρώνεται μέχρι τις 30.6.2017. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των σχετικών οργάνων διοίκησης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. δ) Η ακαδημαϊκή λειτουργία της ιδρυόμενης Σχολής, αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.


Πατήστε εδώ για να δείτε όλη τη σχετική νομολογία.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΦΕΚ της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.