Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > Εκπαίδευση > Προπτυχιακά > Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες για τις Προπτυχιακές Σπουδές στο ΤΜΕΥ

Διάρκεια
Εγγραφή
Φοίτηση
Δηλώσεις μαθημάτων
Εξετάσεις
Βαθμός Διπλώματος
Παράρτημα Διπλώματος


Διάρκεια και Ακαδημαϊκός τίτλος - Ακαδημαϊκό Έτος


Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα και οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Το Ακαδημαϊκό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 31 Αυγούστου.

Το κάθε Ακαδημαϊκό Έτος περιλαμβάνει το Χειμερινό και το Εαρινό Εξάμηνο.

Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 13 εβδομάδες διδασκαλίας μαθημάτων και εργαστηρίων και ολοκληρώνεται με την εξεταστική περίοδο διάρκειας περίπου 3 εβδομάδων.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης του κάθε εξαμήνου αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου αποφασίζει και για την επίσημη περίοδο των θερινών διακοπών καθώς και της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου.

Για τους φοιτητές και τους διδάσκοντες, οι επίσημες γενικές αργίες στην Ελλάδα και οι τοπικές των Ιωαννίνων είναι οι ακόλουθες (προσοχή στην 17η Ιανουαρίου, που δεν είναι αργία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων):

28 Οκτωβρίου: Εθνική γιορτή επετείου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 1940
17 Νοεμβρίου: Επέτειος εξέγερσης Πολυτεχνείου 1973
24 Δεκεμβρίου – 7 Ιανουαρίου: Εορτές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων
17 Ιανουαρίου: Τοπική θρησκευτική εορτή Αγίου Γεωργίου Ιωαννίνων (προσοχή: ΔΕΝ είναι αργία για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
30 Ιανουαρίου: Θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών
21 Φεβρουαρίου: Τοπική αργία επετείου Απελευθέρωσης πόλης Ιωαννίνων 1913
25 Μαρτίου: Εθνική γιορτή Ανεξαρτησίας της Ελλάδας 1821
Καθαρή Δευτέρα: Κινητή γιορτή κύκλου του Πάσχα
Εορτές Πάσχα (Μεγάλη Εβδομάδα έως Παρασκευή Διακαινησίμου)
Αγίου Πνεύματος: Κινητή γιορτή κύκλου του Πάσχα
15 Αυγούστου: Θρησκευτική εορτή Κοίμησης της Θεοτόκου

Για τους διοικητικούς υπαλλήλους, ακολουθούνται γενικά τα παραπάνω αλλά σε μερικές περιπτώσεις οι αργίες έχουν μικρότερη διάρκεια και οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη Σύγκλητο του ΠανεπιστημίουΕγγραφή


Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του στο Τμήμα και αφαιρείται κανονικά με τη λήψη του Διπλώματος, εκτός περιπτώσεων παροδικής αναστολής της φοίτησης ή πειθαρχικής ποινής

Η εγγραφή γίνεται εντός ορισμένης προθεσμίας μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, είναι απαραίτητο ο φοιτητής να δηλώνει στην ιστοσελίδα: https://classweb.uoi.gr τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει. Αφού γίνει η εγγραφή ο φοιτητής κάνει αίτηση στην ιστοσελίδα: http://submit-academicid.minedu.gov.gr του Υπ. Παιδείας για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας και δελτίου ειδικού εισιτηρίου για να δικαιούται έκπτωση.

Αφού γίνει η εγγραφή, ο φοιτητής κάνει αίτηση για τη χορήγηση Ακαδημαϊκής ταυτότητας με προσωπικούς κωδικούς που δίδονται από τη Γραμματεία. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εφόσον επιλέγει την περίθαλψη που παρέχει το Πανεπιστήμιο) χορηγείται μετά από αίτηση στη Γραμματεία.

Με αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή προς το Τμήμα και μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, είναι δυνατή η αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας.Φοίτηση


Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό, εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2-3 εβδομάδες για εξετάσεις. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το εαρινό εξάμηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες λήξης του χειμερινού εξαμήνου και έναρξης του θερινού καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να συμπληρώνεται ο αναγκαίος αριθμός εβδομάδων. Για τον ίδιο λόγο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με πρόταση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ρυθμίζεται η έναρξη και η λήξη των δύο εξαμήνων εκτός των ανωτέρω ημερομηνιών. Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στη διάρκεια των σπουδών του στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται από το νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του Πανεπιστημίου και του Τμήματος.Δηλώσεις μαθημάτων


Οι φοιτητές, στην αρχή κάθε εξαμήνου και μέσα σε ορισμένη προθεσμία που ορίζεται από τη Γραμματεία, δηλώνουν στην ιστοσελίδα: https://classweb.uoi.gr τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Η Διπλωματική Εργασία προτείνεται να επιλέγεται σε μια επιστημονική περιοχή από τους τρεις τομείς του Τμήματος και για την επιτυχή εκπόνησή της προτρέπονται οι φοιτητές να επιλέξουν τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα του τομέα. Η επιλογή των μαθημάτων μπορεί να γίνει χωρίς περιορισμό από το σύνολο των μαθημάτων που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Φοιτητής που αποτυγχάνει ή δεν προσέρχεται σε κάποια από τα υποχρεωτικά μαθήματα που δήλωσε, πρέπει στο επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) να επαναλάβει την παρακολούθησή τους και επομένως να τα συμπεριλάβει στη νέα του δήλωση. Αν ο φοιτητής αποτύχει σε κατ’ επιλογή «υποχρεωτικό» μάθημα, μπορεί σε επόμενο εξάμηνο που προσφέρεται το μάθημα αυτό, να το επαναλάβει ή να το αλλάξει με άλλο «επιλεγόμενο» μάθημα από τα προσφερόμενα του αντίστοιχου εξαμήνου.Εξετάσεις


Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτητές που δήλωσαν και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάχθηκαν. Το Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα και των δυο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) για τους φοιτητές που απέτυχαν. Η κανονική διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι 3 εβδομάδες περίπου. Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεούται να οργανώσει γραπτές ή κατά την κρίση του και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε θέματα ή εργαστηριακές ασκήσεις. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται μόνο στα μαθήματα που παρακολούθησαν στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού, π.χ. για να μπορεί να συμμετέχει φοιτητής στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχει δηλώσει τα μαθήματα είτε τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους εάν τα μαθήματα είναι Χειμερινού εξαμήνου, είτε το Μάρτιο αν τα μαθήματα είναι Εαρινού εξαμήνου. Το πρόγραμμα εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται από επιτροπή και ανακοινώνεται εγκαίρως (τουλάχιστον 15 ημέρες) πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδουΒαθμός Διπλώματος


Ο βαθμός του Διπλώματος υπολογίζεται ως εξής: Ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του μαθήματος και το άθροισμα των επί μέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 2 για τα μαθήματα με 4 και άνω διδακτικές μονάδες και 1,5 για τα μαθήματα με 3 διδακτικές μονάδες.

Η διπλωματική εργασία έχει συντελεστή βαρύτητας (με βάση τις διδακτικές μονάδες) 24.5, ίσο με το άθροισμα των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων των δύο εξαμήνων και δεν ξεπερνάει το 20% του συνόλου των διδακτικών μονάδων).

Ο αριθμός των διδακτικών μονάδων είναι ο ίδιος με τις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Εάν ένας φοιτητής στη διάρκεια των σπουδών του, έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μαθήματα επιλογής, το τελευταίο εξεταζόμενο μάθημα θα εξαιρεθεί από τη διαδικασία εξαγωγής του βαθμού του διπλώματος. Σε κάθε περίπτωση (είτε υπολογιστούν στο βαθμό του πτυχίου είτε όχι) όλα τα μαθήματα αναγράφονται στην καρτέλα και στα πιστοποιητικά σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας.

Με βάση την απόφαση της Συγκλήτου στην Αρ. 1075/14-10-19 συνεδρίασή της αποφασίστηκε «στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) για τα οποία τα Τμήματα έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν το Σύστημα Κατανομής και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (30 ECTS ανά εξάμηνο σπουδών), ο γενικός βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος θα υπολογίζεται με βάση τον Σταθμικό Μέσο Όρο και με συντελεστή βαρύτητας των μαθημάτων τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) και όχι τις διδακτικές μονάδες (δ.μ.) που ίσχυε έως τώρα. Ο νέος τρόπος υπολογισμού του βαθμού των Πτυχίων/Διπλωμάτων των ΠΠΣ θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Σεπτέμβριος 2020)».

Παράρτημα Διπλώματος


Το Τμήμα εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) από το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 και μετά. Το ΤΜΕΥ έχει λάβει απόφαση (ΓΣ. υπ. αρ. 324 / 15.10.2018), σχετικά με την παροχή Παραρτήματος Διπλώματος στους αποφοίτους του. Το Παράρτημα Διπλώματος παρέχεται σε όλους τους φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 και όλους τους μεταγενέστερους αυτών. Ο λόγος είναι ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013, ξεκίνησε η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), το οποίο επιτρέπει και την αυτόματη έκδοση του Παραρτήματος Διπλώματος στους αποφοίτους. Για τους απόφοιτους προηγούμενων ετών με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου παρέχεται η αναλυτική βαθμολογία με Διδακτικές Μονάδες και στα Αγγλικά για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών.