Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > Έρευνα > Δίκτυο Διατμηματικών Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διατμηματικά Εργαστήρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οι ερευνητές του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, για την καλύτερη και πληρέστερη διεξαγωγή της έρευνάς τους αλλά και της εκπαίδευσης που παρέχεται στους φοιτητές, έχουν πρόσβαση στις υποδομές του Δικτύου Διατμηματικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Το Δίκτυο Διατμηματικών Εργαστηρίων δημιουργήθηκε το 1999 με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Περιφέρειας Ηπείρου με σκοπό την αναβάθμιση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται στα διάφορα Τμήματα και τις Σχολές του.
Βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι η προώθηση της συστηματικής έρευνας στους τομείς ενδιαφέροντός του, η υποστήριξη της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, καθώς και η σύνδεση της έρευνας και τεχνογνωσίας με την παραγωγική διαδικασία.
Εκτός του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών, στο Δίκτυο επίσης συμμετέχουν και τα Τμήματα Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, , Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Οι Εργαστηριακές Μονάδες και τα Κέντρα του Δικτύου είναι τα ακόλουθα:
• Κέντρο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR)
• Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM)
• Μονάδα Συνεστιακής Μικροσκοπίας Laser
• Μονάδες Περίθλασης Ακτίνων-Χ κόνεως (powder XRD)
• Μονάδες Περίθλασης Ακτίνων-Χ μονοκρυστάλλων (single crystal XRD)
• Μονάδα Φασματοσκοπίας Φθορισμού Ακτίνων-Χ (XRF)
• Μονάδα Φασματομετρίας Μάζας
• Μονάδα Μαγνητικών Μετρήσεων
• Μονάδα Θερμικών Μετρήσεων
• Κέντρο Ραδιοχρονολόγησης
• Μονάδα Πιστοποίησης Ποιότητας Τροφίμων
• Κέντρο Εφαρμογών Laser
• Μονάδα Νέων Τεχνολογιών Αγωγής
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση https://www.uoi.gr/ereyna/lab-net/