Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > Έρευνα > Ερευνητικά Εργαστήρια

Έργαστήρια

Στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών έχουν ιδρυθεί τα εξής 13 Εργαστήρια: Εκτός από την έρευνα, τα εργαστήρια αυτά υποστηρίζουν, αμιγώς ή σε συνεργασία μεταξύ τους, φοιτητικά και μεταπτυχιακά εργαστήρια στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών.

Δείτε τον Οδηγό Ασφάλειας σε Εργαστήρια Χημείας.

Νομολογία ίδρυσης Εργαστηρίων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ (τ. Β) 199, 5 Φεβρουαρίου 2016, ιδρύονται τα Εργαστήρια:
 • Εργαστήριο Επιτελεστικότητας των Υλικών σε Πολλαπλές Κλίμακες
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υλικών
 • Εργαστήριο Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών
 • Εργαστήριο Μαγνητικών Υλικών
Σύμφωνα με το ΦΕΚ (τ. Β) 221, 8 Φεβρουαρίου 2016, ιδρύονται τα Εργαστήρια:
 • Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας − Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εργαστήριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης Υλικών και Επιστημονικών Υπολογισμών
 • Εργαστήριο Μηχανικής Συνθέτων και Ευφυών Υλικών
 • Εργαστήριο Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών
Σύμφωνα με το ΦΕΚ (τ. Β) 254, 10 Φεβρουαρίου 2016, ιδρύονται τα Εργαστήρια:
 • Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μεταλλουργίας
 • Εργαστήριο Μηχανικής, Ευφυών Αισθητήρων και Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης Υλικών και Δομών ή Mechanics, Smart Sensors and Nondestructive Evaluation (MSS− NDE)
 • Εργαστήριο Συνθέτων, Μεμβρανών και Φυσικοχημείας και Εξελίξεως των Υλικών
Σύμφωνα με το ΦΕΚ (τ. Β) 255, 10 Φεβρουαρίου 2016, ιδρύεται το Εργαστήριο:
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού και Κατασκευαστικές Τεχνολογίες των Υλικών