Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > e-Γραμματεία

e-Γραμματεία

Πληροφορίες
Έντυπα
Φοιτητολόγιο
Εγγραφές Πρωτοετών

Πληροφορίες
Πληροφορίες για τη Γραμματεία και το ρόλο της στο Τμήμα παρέχονται στις ειδικές σελίδες «ΤΜΗΜΑ – Διοίκηση – Γραμματεία» και «ΤΜΗΜΑ – Προσωπικό – Γραμματεία» καθώς και σε σελίδες που αφορούν στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Θα βρείτε την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα, fax και e-mail της Γραμματείας στην ειδική σελίδα «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας. Στη σελίδα αυτή, υπάρχει και δυνατότητα να στείλετε άμεσα e-mail στη Γραμματεία.
 
Έντυπα της Γραμματείας
Για να δείτε το Έντυπο που σας ενδιαφέρει από την παρακάτω λίστα, κάντε κλικ με το ποντίκι σας πάνω στο σύμβολο X .
Αν θέλετε να σώσετε το έντυπο απευθείας στον υπολογιστή σας, πατήστε πάνω στο σύμβολο X το δεξί-κουμπί στο ποντίκι σας και μετά, από το menu που θα ανοίξει, επιλέξτε να αποθηκεύσετε (save) το αρχείο στον υπολογιστή σας.
Έντυπο Link
Γενική αίτηση X
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 X
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Έντυπα Αδειών μελών ΔΕΠ
Άδεια για εκτός έδρας μετακίνηση χωρίς αποζημίωση X
Άδεια για εκτός έδρας μετακίνηση με αποζημίωση X
Οικονομικά Έντυπα
Οικονομικό Αίτημα X
Πρακτικό Παραλαβής [309] X
Απογραφικό Δελτίο [310] X
Συμφωνητικό [311] X
Δικαιολογητικά Αποζημίωσης για Συνέδρια Εσωτερικού, Εξωτερικού
Δικαιολογητικά για Συνέδρια Εσωτερικού [312] X
Δικαιολογητικά για Συνέδρια Εξωτερικού [313] X
Δικαιολογητικά για Ιδιώτες ή Μέλη άλλων Πανεπιστημίων [314] X
Ημερολόγιο Κίνησης [316] X
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 [317] X
Υπεύθυνη Δήλωση Αυτοκινήτου [318] X
Έντυπα διδακτικών σημειώσεων
Έντυπα διδακτικών σημειώσεων X
Υπεύθυνη δήλωση εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων X
Υπεύθυνη δήλωση για σημειώσεις άλλων X
Έντυπα προπτυχιακών διπλωματικών
Πρακτικό εξέτασης προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας X
Έντυπα για τους συμβούλους σπουδών
Έντυπο καταγραφής συμβουλευτικής συνάντησης X
Συνοπτικό έντυπο συναντήσεων συμβούλου σπουδών X
Έντυπα ΠΜΣ και διδακτορικών
Αίτηση ορισμού τριμελούς εξεταστικής επιτροπής X
Πρακτικό εξέτασης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας X
Συγκεντρωτικό έντυπο καταγραφής παραπόνων και ενστάσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών X
Πρακτικό εξέτασης διδακτορικής διατριβής X
Έντυπα Δ.Π.Μ.Σ.
Αίτηση ορισμού τριμελούς εξεταστικής επιτροπής X
Πρακτικό εξέτασης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας X
Άλλα έντυπα
Έντυπο καταγραφής γνώμης ειδικών X
Συγκεντρωτικό έντυπο καταγραφής παραπόνων και ενστάσεων X
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Οικονομικά έντυπα
Οικονομικό Αίτημα X
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Έντυπα ταυτοπροσωπίας πρωτοετών
Έντυπο Α4 X
Έντυπο Α7 X
Έντυπα διπλωματικής εργασίας/διπλώματος
Βεβαίωση έναρξης διπλωματικής εργασίας X
Υπόδειγμα διπλωματικής εργασίας X
Αίτηση εξέτασης διπλωματικής εργασίας X
Αίτηση διπλώματος X
Έντυπα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ X
Αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ X
Αίτηση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο ΠΜΣ X
Αίτηση ορκομωσίας στο ΠΜΣ X
Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις του ΠΜΣ X
Εντυπο υποβολής παραπόνων φοιτητή/τριας X
Έντυπα για το Δ.Π.Μ.Σ
Αίτηση υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ X
Αίτηση εγγραφής στο ΔΠΜΣ X
Αίτηση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο ΔΠΜΣ X
Αίτηση ορκομωσίας στο ΔΠΜΣ X
Έντυπα για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Αίτηση υποψηφιότητας στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών X
Αίτηση ανανέωσης εγγραφής υποψήφιου διδάκτορα X
Αίτηση αναγόρευσης υποψήφιου διδάκτορα X
Άλλα έντυπα
Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις του ΠΠΣ X
Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις X
Έντυπο υποβολής παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών X
 
Φοιτητολόγιο
Όλοι οι φοιτητές μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο on-line φοιτητολόγιο μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων https://classweb.uoi.gr.
Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο on-line φοιτητολόγιο, οι φοιτητές πρέπει να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό τους. Δείτε οδηγίες εδώ.
 
Εγγραφές Πρωτοετών
Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας συγχαίρει θερμά για την επιτυχία σας με την εισαγωγή σας στο Τμήμα μας και σας εύχεται καλή πρόοδο στις σπουδές σας.
Οι Γενικές Οδηγίες για τους Πρωτοετείς θα σας δοθούν τυπωμένες την ημέρα της εγγραφής σας από τη Γραμματεία του Τμήματος